Lužická nemocnice se topí ve finančních problémech řadu let, loni v létě vyvrcholily vyhlášením insolvence a následně konkurzu na majetek nemocnice. V průběhu let tehdejší majitel, město Rumburk, opakovaně jednal s Ústeckým krajem o převzetí největšího zdravotnického zařízení v regionu. Jednání ale opakovaně zkrachovala.

První náznak dobré zprávy přišel pro Šluknovsko po jednání rady kraje, která doporučila zastupitelstvu, aby souhlasilo se zapojením do dražby. Což nakonec při hlasování podpořili téměř všichni zastupitelé.

Velkým rozčarováním ale byly zveřejněné podklady pro zastupitele. Ty počítaly na koupi nemocnice, kterou znalecký posudek pro insolvenční správkyni ocenil na 63 miliony korun, s pouhými 10,3 milionu korun. Nejvyšší vedení Ústeckého kraje tak dalo jasně najevo, že o Lužickou nemocnici vlastně nestojí. Za ani ne šestinovou částku totiž insolvenční správkyně Martina Jinochová Matyášová špitál kraji prodat nemohla.

Že by se v takovém případě jednalo o naprosto zbytečné zapojení se do dražby ale část zastupitelů pochopila. Opozice proto navrhla jít do dražby s navrhovanou částkou, kterou jako minimální požaduje insolvenční správkyně. Další krok k záchraně nemocnice nakonec prošel jen nejtěsnější většinou. Ale ani tento způsob není nejšťastnější. Pokud by se našel nějaký jiný zájemce, může kraj snadno přeplatit, protože zná jeho limity.

Pokud by přidal výrazně více peněz, nezbylo by insolvenční správkyni, která si dala v podmínkách dražby možnost upřednostnit kupce chtějícího v Rumburku provozovat zdravotní péči, než využít této nabídky. Stačilo přitom zmocnit radu, která by na svém jednání, které je neveřejné, určila strop, do které by kraj mohl jít. To se ale nelíbilo řadě zastupitelů, kteří nechtěli dát radě bianco šek. Ovšem i zde platí heslo posledních týdnů – Lepší něco než nic.