Ve druhé části žaloby týkající se nevhodného chování na veřejnosti soud Bajera žaloby zprostil. Podle obžaloby měl odvléct svou plačící dceru ze školy, podle soudu se ale takové jednání nepodařilo prokázat.

Nadřízení vytýkali Bajerovi průtahy a manipulaci s vyhotovenými rozhodnutími. Podle dřívějších vyjádření místopředsedy děčínského okresního soudu Jiřího Gloce Bajer použil při vyhotovení rozhodnutí odůvodnění z jiných rozsudků. Měl se tím dopustit podvodu a ohrozit důvěru v nezávislé a spravedlivé rozhodování soudu.

To Bajer před kárným senátem také přiznal a označil své konání za velkou hloupost. Bajer u NSS tvrdil, že měl příliš mnoho práce. Podle zjištění soudu, u kterého se žaloba projednávala, měl v posledních měsících více případů, než kolik byl průměr u děčínského okresního soudu. Někdy to bylo i dvakrát více, než kolik byl průměrný počet případů.

I díky tomu odešel od Nejvyššího správního soudu jen se snížením platu na dva roky. Senát mohl vynést ale mnohem přísnější trest, kterému Bajer nebyl daleko. Tedy zbavení funkce soudce.

Takových exemplárních potrestání není mnoho, v průměru svlékne podle statistik ministerstva spravedlnosti kárný senát z taláru jednoho soudce ročně. I v tomto případě to byla jedna ze zvažovaných variant. A není se čemu divit. Soudce by měl být symbolem nejen spravedlnosti, ale i čestnosti. Je těžké uvěřit soudci, kterého za podvádění potrestal kárný senát, například rozsudky týkající se podvodníků. Pro jejich potrestání mu totiž chybí morální kredit. A bez něj není možné soudit.