Levobřežní centrum Děčína bylo dlouhé roky zanedbávané, místo oprav se spíše flikovalo a na větší rekonstrukci nedošlo. Když před lety vyhlásilo město otevřenou architektonickou soutěž na revitalizaci Podmokel, do které se přihlásila desítka ateliérů, vypadalo vše nadějně.

Revitalizace Podmokel se ale v posledních měsících velmi rychle mění v noční můru. Nejen pro obyvatele města, kteří musí již rok chodit po staveništi v centru Děčína, ale také pro politiky. Špatně provedená práce začala být čím dál víc vidět, chodníky se po zimě zvlnily, na některých místech se dokonce propadly.

Zásluhou opozičních zastupitelů se sondami zjistilo, že chybí některé vrstvy podloží. Město následně podalo trestní oznámení pro podvod na neznámého pachatele a revitalizace se stala i žhavým tématem posledního jednání zastupitelstva. Tam opozice navrhl zřídit komisi rady města, která by měla na revitalizaci dohlížet.

Šéfredaktor Děčínského deníku Alexandr Vanžura.„Já bych se přimlouval za to, aby komise měla silný mandát a mohla jednat se stavbou. Aby to nebyla jen komise pro komisi. Aby je někdo ze strany stavby neodpálkoval, že pro ně je partnerem úředník města,“ řekl na zasedání městského zastupitelstva radní Martin Weiss.

Nápad na zřízení podpořili všichni přítomní zastupitelé. Tedy i všichni radní. A právě na radních byl ten poslední krok – na základě doporučení zastupitelstva poradní orgán jmenovat. Pracovat v něm měli například tři stavaři, každý z jiného politického uskupení, nebo historik věnující se urbanismu.

Jenže neuplynuly ani dva týdny a radní změnili svůj názor o 180 stupňů, když jednomyslně odmítli komisi zřídit s tím, že by se mohla plést do policejního vyšetřování. I přesto, že po schválení doporučujícího usnesení zainteresovaní mluvili především o tom, že by komise měla hledět do budoucnosti a pohlídat, aby se problémy z minulosti již neopakovaly. Přitom stačilo dát komisi jasné mantinely. Tedy nezabývat se minulostí, hledět vpřed a vyvarovat se chyb minulých.

Děčín by to potřeboval a zasloužil by si to. Pochybení si totiž při nedávno dokončených velkých stavbách užil více než dost.