Přesně takto zametl ředitel ústecké zoologické zahrady Roman Končel s Věrou Vrabcovou, teď už bývalou šéfkou propagačního oddělení. S člověkem oddaným své práci, který nikdy nekomentoval spory uvnitř této městské příspěvkové organizace.

Když se ptala proč, pan ředitel jí jen oznámil, že se s ní bavit nebude a ani důvody prý jí říkat nemusí. To se pan ředitel ale plete. Nebudeme-li přihlížet k arogantnímu způsobu, s jakým k něčemu tak citlivému jako propouštění z práce, přistoupil, máme tu rovinu právní. Výpověď a odvolání z funkce totiž právními akty jsou. Zaměstnavatel může vypovědět pracovní poměr písemně a pouze z důvodů, které jsou vypsány v příslušném paragrafu zákoníku práce. Přičemž důvod výpovědi nesmí být dodatečně změněn. Jinými slovy, pan ředitel se o tom s paní Vrabcovou bavit musí, a jelikož důvody k propuštění z práce nejsou pouhou formalitou, je povinen své rozhodnutí doložit konkrétně.

Byla-li důvodem reorganizace, měla dostat nabídku jiné pracovní pozice. To se prý nestalo. O dva dny později, v neděli večer, poslal pan Končel své věrné za zooložkou Petrou Padalíkovou, aby jí předali odvolání z funkce. Před vyhazovem ji nejspíš zachránilo pouze to, že je na rodičovské dovolené.

Takto ovšem nejedná schopný manažer, ale manažer schopný všeho. Podobně jako v případě výpovědi Martinu Trnovcovi před dvěma lety, kterou soud označil za účelovou a ředitele Končela za člověka, který si loajalitu kupuje protežováním některých zaměstnanců.

Město Ústí do jeho pravomocí zasahovat nechce. Tak to sice má být, ale v případě, kdy existují důvodné pochybnosti a ty vzhledem k rozsudku v případě Martina Trnovce existují, je přímo jeho povinností záležitost prověřit. Pokud by ředitel Končel skutečně jednal protiprávně, potom proti takovému hrubému porušení pravomocí zasáhnout musí. Je s podivem, opět vzhledem k Trnovcově kauze, že tak neučinilo už dávno. Na druhou stranu, zoo na podzim čeká hloubková kontrola. Lze tedy předpokládat, že kontroloři si prověří i tyto záležitosti. Když pak výsledky prověrky nedopadnou dobře, ústecké vedení jistě svých pravomocí využije. Konkrétně těch, které mu umožňují odvolat a propustit nezdárné ředitele.