Po měsíčním čekání si mohou děčínské neziskovky oddechnout, město jim nakonec pro ně tolik potřebné peníze na sociální služby s největší pravděpodobností pošle. Na dubnovém jednání totiž zastupitelé neodsouhlasili pro desítku z nich dotace s tím, že se k nim vrátí na dalším zasedání.

Šéfredaktor Děčínského deníku Alexandr Vanžura.„Jednalo se o ty poskytovatele, jimž byly dotace pozastaveny s tím, že se chce vedení města lépe seznámit s jejich činností a projekty. Po přezkoumání podkladů rada města doporučuje zastupitelstvu města tyto dotace schválit,“ vysvětlil náměstek primátora Vladislav Raška.

Návrh rady by mělo zastupitelstvo projednat tento týden ve čtvrtek. Pokud doporučení rady přijmou, schválí návrh ve stejném znění, v jakém šel do jednání o měsíc dříve. A v jakém jej doporučila na konci března sociální komise.

Jak moc je práce Slunečnice, Indiga, Jurty, Osmého dne nebo Jonáše pro město důležitá, je jasné při pohledu na jejich klienty. Jsou to ti nejslabší. Zdravotně postižení, chudí nebo lidé z vyloučených lokalit. Bez pomoci neziskovek by většina z nich neměla šanci žít alespoň trochu normální a plnohodnotný život.

Přestože mají spolky nebo obecně prospěšné společnosti vyřešený letošní rok, klidné nejsou. Hledí totiž dál než k poslednímu dni roku 2019. Co bude o den později, zatím netuší. Nikdo s jejich zástupci totiž neprodiskutoval koncepci podpory sociální oblasti v dalších letech.

Vedení Děčína by mělo co nejdříve říct, o jaké služby poskytované neziskovými organizacemi a v jakém rozsahu stojí, jak si představuje jejich financování. Zda to bude jako doposud, kdy jednotlivé spolky podaly na začátku roku žádosti a město jim formou jakési zálohy peníze poslalo. Ty následně museli všichni žadatelé vyúčtovat. Nebo zda se rozhodne pro proplácení faktur vystavených na základě objednávky od radnice.

Nyní, kdy se pomalu začíná na jednotlivých odborech magistrátu připravovat rozpočet na další rok, je totiž nejlepší doba na domluvení spolupráce pro příští rok a roky následující.