Desítky let se vede spor či boj o děčínský přivaděč k dálnici. Jeho další kolo se začalo tento týden odehrávat před krajským úřadem v Ústí nad Labem, kam mohou lidé dávat připomínky k možným variantám připojení k D8.

Hejtmanství už dvakrát Ředitelství silnic a dálnic nechalo dokumentaci o vlivu stavby na životní prostředí přepracovat. Také ve třetím pokusu nechává správce dopravní infrastruktury posoudit tři varianty. Pastýřská je v Děčíně zcela neprůchozí a odmítlo ji i děčínské zastupitelstvo, protože by přivedla dopravu do centra města. Proti Chrochvické se bouří občanská společnost, a Malšovická, která je pro mnohé nejpřijatelnější, je kvůli tunelu zase tou nejdražší variantou. Všechny tři varianty ale prochází přes geologicky velmi aktivní území plné aktivních a velmi hlubokých sesuvů půdy.

Vůbec poprvé ŘSD připouští vedení přivaděče ve stávající trase silnice vedoucí údolím Labe na Ústí nad Labem, pokud by jiné možnosti nebylo možné prosadit. Zároveň ale říká, že by bylo velmi problematické ji upravit na parametry odpovídající přivaděči, stejně jako následný průjezd Ústím.

Přitom už dnes tato silnice de facto jako dálniční přivaděč slouží. Těžké kamiony totiž k dálnici nemohou kvůli špatnému technickému stavu několika mostků jet po silnici přes Jílové a Libouchec a musí jezdit podél řeky. Stejně tak tuto cestu využívá řada řidičů osobních aut, kteří dále pokračují na Prahu. Pokud by jeli přes Jílové, jeli by prakticky až k dálnici téměř celých dvacet kilometrů padesátkou. Je proto s podivem, že se touto možností žádná z příslušných institucí vážně nezabývá.