Za měsíc touto dobou budeme již budeme znát výsledky sněmovních voleb. Bohužel ani letos zásluhou neschopnosti a neochoty parlamentních stran nebudou volby elektronické.

Elektronické přitom neznamená jen volba prostřednictvím internetu, ale i přímo ve volebních místnostech prostřednictvím dotykových obrazovek. Vše samozřejmě řádně zabezpečené. Modernizace způsobu volby přiměřeně 20. letům 21. století by měla řadu pozitivních efektů. Předně by takový způsob volby dostal k pomyslným urnám více lidí, protože naklikat to u kávy doma je pohodlnější než někam chodit. Účast u většiny voleb je přitom ostudná.

Výsledky by pak byly k dispozici prakticky ve chvíli uzavření volebních místností. Dnes čekáme na kompletní výsledky za celý kraj téměř vždy do hluboké noci, protože se pokaždé najdou nějaké problémové okrsky, které se nemohou dopočítat.

Elektronická volba by měla i poměrně velký dopad do ekologie, protože by bylo možné ušetřit alespoň část papíru potřebného na volby. Jen na volební lístky je potřeba letos 1000 tun novinového papíru, což je nějakých 50 plně naložených kamionů. Dalších 180 kamionů pak vytištěné lístky rozveze po republice do jednotlivých regionů. S tím souvisí také nižší náklady na pořádání voleb.

Modernizace voleb se pravděpodobně nedočkáme ani v příštích letech. Najít ve Sněmovně většinu k jejich proměně totiž bude složité. Obzvlášť, když odmítli i light verzi modernizace v podobě korespondenčního hlasování zaměřeného především na Čechy žijící v zahraničí.

Volby sice nejsou hospodou u silnice na Písek. Ale co kdyby došlo na volnou parafrázi klasika Cimrmana: Oni si uspořádali volby a lidi jim chodili hlasovat.