Trvalo to dlouhé desítky let, než v pohraničí začali vnímat, že i Němci jsou lidé. A podle toho se k nim chovat. I k jejich ostatkům. Jako minulý týden v České Kamenici, kdy důstojně pohřbili ostatky českých Němců nalezené při rekonstrukci parku Franze Preidla. Ten se totiž nachází na bývalém městském hřbitově, při jehož likvidaci v 50. letech se nepostupovalo zrovna citlivě a pečlivě.

Jakou práci odvedli zaměstnanci komunistického národního výboru se bylo možné přesvědčit loni v červnu, kdy město začalo v parku kopat odvodňovací kanalizaci. V jeho jižním okraji, kde vznikala nová propojka do centra města, bagr vykopal ostatky desítek lidí. Lidí, kteří měli být dávno uloženi na městském hřbitově.

Proč byli stále na místě svého původního spočinutí, dneska už nikdo neřekne. Pravděpodobně to bylo obyčejné hajdaláctví spojené s poválečným odporem vůči čemukoliv německému. A na kamenickém hřbitově byli po několik století pohřbíváni převážně právě Němci.

Je téměř jisté, že pokud by k podobnému kosternímu nálezu došlo ještě před nějakými 25 nebo 30 lety, ostatky by skončily nejspíše zahrabané v nějaké anonymní díře. Případně na skládce. Doba naštěstí pokročila, a tak byly ostatky minulý týden důstojně pohřbené v rakvi k věčnému spočinutí. Dali jsme tím najevo úctu k předkům, kteří se zasloužili o rozvoj regionu. Bez ohledu na to, jestli si po probuzení říkali dobré ráno, nebo Guten Morgen. Ale proto, že to byli lidé.