Když se na jaře 2018 město pouštělo do rekonstrukce středu Podmokel, netušilo, jak velké problémy rozsáhlá stavba přinese. Nyní se rozhodlo vypovědět smlouvu s firmou Strabag, která měla tuto etapu revitalizace na starosti.

První etapu rekonstrukce historických Podmokel, která měla být hotová již na jaře 2019 a stále dokončená není, provází potíže od počátku. Jak zjistil znalecký posudek, nejsou pod silnicemi a chodníky takové podložní vrstvy, které tam být mají. A které měly být městu vyfakturovány. I kvůli tomu v brzké době stanou tři lidé před soudem. Dlouhodobá snaha domluvit se na dalším postupu k úspěchu nevedla. Také proto, že řada navrhovaných řešení odporovala podle primátora Jiřího Anděla zákonu o zadávání veřejných zakázek a Děčín by se při jejich akceptaci mohl dostat do velkého průšvihu.

Potíže byly také na pozemcích okolo kostela na Husově náměstí, které byly původně do revitalizace zahrnuté a které patří podmokelské farnosti. S tou se bývalé vedení města nedovedlo domluvit na podobě a rozsahu stavebních prací, a proto byla tato velká část náměstí z revitalizace prozatím vyjmuta.

Zatím poslední krok děčínských radních je tak vzhledem k dlouhodobé nespokojenosti a přešlapování na místě logický.