O určitém pnutí v radniční trojkoalici se mluvilo v kuolárech delší dobu. Vše vyvrcholilo před posledním zastupitelstvem. Nejprve na svůj post rezignoval náměstek primátora Václav Němeček (ČSSD), na poslední radě města jej pak následoval radní Jakub Houška (Náš Děčín). Zatímco třetí koaliční partner ANO mluví o nepřiměřených nárocích Našeho Děčína na investice do sportu, zbylí dva partneři mluví o neakceptovatelnosti chování nejsilnějšího hnutí.

Výsledkem pak byla radniční vybíjená, kterou neustál nikdo z devítičlenné rady a kterou musela podpořit i opozice. Pokud si chtěla zachovat tvář, nemohla se postavit na jednu ze stran sporu. Jak primátora Jaroslava Hroudu (ANO), tak jeho náměstka Vladislava Rašku (Náš Děčín) totiž vytrvale od voleb velmi tvrdě kritizovala.

Komunální politiky v Děčíně nyní čekají horké týdny. Měli by se během prázdnin domluvit na nové vládě ve městě a zvolit nového primátora. Nebude to nic lehkého, v uplynulých 18 měsících totiž vznikly mezi některými zastupitelskými kluby tak hluboké zákopy, že bude jen velmi těžké je překročit.

Mnohdy až hraničící s nesnášenlivostí či nenávistí. Všech 27 zastupitelů si ale musí uvědomit, že zodpovědnost za další osud města je jen na nich. Na každém z nich. Není nic horšího než chaos a bezvládí. Obzvláště v očekávaných horších časech.