Přesně za týden vstoupí lidé do volebních místností, aby vybrali poslance, již je budou zastupovat v dolní komoře Parlamentu, tedy v Poslanecké sněmovně. Osobností Děčínska jsme se zeptali, koho a proč budou volit.

Jakub Houška, basketbalista BK Děčín: Já osobně budu rozhodně volit pravici, volil jsem ji vždy a nehodlám na tom nic měnit. Náš stát potřebuje šetřit a ne dávat třinácté důchody, rušit poplatky u lékaře atd. V zemi je spousta nespokojených lidí, tak doufám, že nezůstane jen u řečí a opravdu půjdeme všichni k volbám. Jde o přeci o nás o všechny.
Petr Michálek, ředitel Městského divadla Děčín:
Při své volbě budu vycházet z několika premis: 1. Přes značnou osobní skepsi odmítám přistoupit na loterii či antisystém, který sám o sobě není zárukou úspěchu, domnívám se dokonce, že je to spíš naopak. Mám tím na mysli iniciativy „vyměňte politiky“ či „kroužkování posledních čtyř“, které proto zásadně odmítám. 2. Přes značnou osobní skepsi si rovněž dlouhodobě myslím, že těžší, ale efektivnější cesta k fungující demokracii je využívat zkušenosti /dobré i špatné!/ velkých stran než se vézt na vlně té či oné jiskřičky naděje. 3. Přes značnou osobní skepsi se i nadále snažím být přísný sám na sebe, odpovědný především sobě samému, a to proto, abych mohl co nejlépe pomoci těm ostatním. Z výše řečeného je snad patrné, koho budu volit.

Pavel Benda, ředitel Národního parku České Švýcarsko: Budu volit středovou stranu. Nemůžu říct, že mi plně vyhovuje program některé ze strany, ale ta, kterou nejspíš vyberu, splňuje alespoň některé mé priority. Rozhodně ale nejsem pro další zadlužování státu.

Marcel Horák, ředitel Městské policie Děčín:
K volbám rozhodně půjdu. Vyberu stranu, která je mi svým programem nejbližší. Rozhodně to nebude ani krajní pravice ani krajní levice.

Anna Briestenská, náměstkyně ředitele děčínské nemocnice:
Volit rozhodně budu, ale zatím neřeknu koho. Ještě nejsem stoprocentně rozhodnutá, pročítám volební programy.

Monika Lampová, ředitelka Agentury Pondělí:
Jednoznačně budu volit Stranu zelených, a to kvůli dvěma bodům, které mají ve svém programu. Prvním je ochrana přírody a její zachování pro budoucí generace, druhým jsou lidská práva. Je to jediná strana, která se ve volebním programu zaměřila na neziskovky.
Martin Louka, ředitel Divadla Varnsdorf:
Konečné rozhodnutí, koho zvolím, nechávám až na večer před volebním dnem a pilně sleduji předvolební kampaň. V tuhle chvíli vím, koho volit nebudu. Jsou to strany, které ve svůj prospěch využívají negativní volební kampaň a kupu peněz (které by jistě v současné situaci našly příhodnější využití) věnují na nejapné pomlouvačné hulvátství. Tyto strany a jejich politiky, kteří toto připustí, nejsem ochoten podpořit a volit chci obyčejný lidský rozum.Soňa Holingerová, mluvčí severočeské skupiny ČEZ:
Přiznám se, že ještě nemám přesně jasno v tom, jaké straně a kandidátům dám hlas. Včera jsem v poštovní schránce zaregistrovala volební lístky a pročítat je budu o tomto víkendu. Jisté je ovšem to, že budu vybírat stranu, která má ve svém volebním programu stop zadlužování naší republiky a podpořím i zachování poplatku u lékaře. Slibovat občanům v období hospodářské krize třináctý důchod mi přijde jako cesta do záhuby. Pro příklad nemusím chodit daleko - všichni jistě sledujeme situaci v Řecku. Takovou budoucnost nechci ani pro sebe ani pro své budoucí děti. Proto budu vybírat spíše pravici.


Jiří Sucharda, varnsdorfský zastupitel:
U mě je to jasná volba, jsem členem ODS. Pravicová politika je mi blízká. Nemohl bych se jako člen nějaké levicové strany podílet na dalším zadlužování země. Zastávám názor, že každý musí být sám zodpovědný za svůj život a nenechat se vydržovat státem.