Zajímavým příspěvkem k vnímání dějinných událostí naší země bylo úterní vystoupení Ing. Zemana při vzpomínkovém setkání ke stému výročí založení již neexistujícího Československa.

Podle jeho nejnovějších výroků byli za hladký průběh komunistického puče v roce 1948 odpovědni „někteří blbí ministři”. V roce 1968 se, podle Zemana, po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa s výjimkou Františka Kriegela ostatní představitelé „podělali hrůzou”. A pád komunistického režimu u nás v roce 1989 nebyl dle mínění Ing. Zemana až tolik dílem domácího odporu včetně Charty 77 jako spíše dílem tehdejšího kremelského šéfa Gorbačova.

Svérázné výrazivo hlavy státu je již legendární. Na druhou stranu nejsem si jist, že složité dějinné okamžiky je možné odbýt perlivou vulgární zkratkou. A navíc: Je třeba připomenout, že Ing. Zeman se nikdy ve své nejvyšší funkci nedostal pod takový tlak historických událostí, který by se dal srovnat se situací, v níž byli lidé, které tak odsudečně, zjednodušeně, tvrdě a neslušnými slovy kritizoval.

Přeji mu všechno nejlepší do dalších let a nejen za sebe, ale za nás za všechny doufám, že se do podobně svízelné historické situace nikdy nedostane…

Martin Schulz, Doubice