Tu poučku známe v různých variacích. „Kdo není schopen pamatovat si svou minulost, je nucen ji zopakovat.” 27. června 1948 byla tehdejší československá sociální demokracie násilně sloučena s KSČ, čímž ČSSD na dlouhá léta zanikla. KSČ byla tehdy po převratu v únoru čerstvě u moci a už to kolem sebe „začala kosit”.

O dva roky později, jistě žádná náhoda, byla 27. června 1950 popravena dr. Milada Horáková spolu s dalšími třemi spoluobviněnými po vykonstruovaném politickém procesu. Není bezpochyby opět žádná náhoda, že pan Zeman jmenoval novou vládu slovenského premiéra v České repubice, která je první po skoro třiceti letech s podporou komunistů, právě 27. června.

Podle mého je to jasný vzkaz od hlavy státu směrem k sociální demokracii „chtěli jste jít do vlády, tak si to s podporou komunistů pěkně užijte!” Nevyřčená část vzkazu by mohla znít: „Však oni vám tyhle veletoče a spojení s komunisty vaši voliči v příštích volbách sečtou…” A ten součet nejspíš nedosáhne ani na těch povinných 5 % nutných pro účast v Poslanecké sněmovně. Vládě přeji úspěch, protože s ní, bohužel, žiji ve stejné zemi…

Martin Schulz, Doubice