„Hurá!!!" Rovněž bobři řvou blahem a připojují se k lososím oslavám. Jak lososa, tak bobra se osobně týká rozhodnutí vlády o zařazení Labského údolí do seznamu evropsky významných lokalit. Vláda moudře pozměnila (po asi dvaceti letech rozhodování) předchozí znění návrhu ochrany údolí Labe od státní hranice až po soutok Labe s Ohří u Litoměřic, nazývaného Porta Bohemica, a nově do ochrany nezařadila druhy, které na zmiňovaném území vůbec nežijí. Podle optimistických verzí možných dopadů tohoto rozhodnutí se výstavba plavebního stupně v Děčíně pozdrží řádově o měsíce. Podle pesimističtějších odhadů to potrvá další roky. Přitom stavba plavebního stupně by měla prodloužit splavnost Labe na celý rok (nyní je to zhruba polovina roku), což by významně přispělo k povzbuzení lodní dopravy, potažmo celých oblastí ekonomiky, navázané na splavnost řek. Všem lososům a bobrům zdar! A my, lodníci, si můžeme, kvůli nízké hladině Labe, zajít na „hladinku"…