Tento den, zvaný též „Popelec", je prvním dnem půstu před nadcházejícím největším křesťanským svátkem, Velikonocemi, a je pozůstatkem někdejší „instituce" veřejného pokání.


O tom už my dnes skoro nic nejenže nevíme, ale mnozí ani netušíme… Pro zajímavost ještě dobová definice. Nepoužiji tolik oblíbenou internetovou encyklopedii (Wikipedii), leč starý dobrý Ottův slovník naučný. Ten dí: „Popelec jest popel ze spálených ratolestí a květů, posvěcených na květnou neděli uplynulého léta, jenž se světí, po obyčeji katolickém, za zvl. obřadů přede mší sv. ve středu po druhé neděli devítníkové,
a jímž znamená kněz čela věřících, říkaje: Memento, quia pulvis es et in pulverem reverteris (Pomni, že prach jsi a v prach se obrátíš); středa tato slova popelcem, popeleční středou, jí se začíná v církvi katol. čtyřicetidenní půst a čas velikonoční."

Jinými slovy řečeno: Pozor! Nejsme tu nikdo navěky a je jen nás, jak tento nám vyměřený čas (pokud možno smysluplně) naplníme.

Autor: Martin Schulz, starosta Doubice