Jde o toto: V prvním čtvrtletí roku 2016 poklesl počet obyvatel Ústeckého kraje. Nic moc. „Jen" o pět set lidí. Nicméně, poklesl. Doplňkovou informací budiž, že úmrtnost v Ústeckém kraji je nejvyšší mezi ostatními kraji České republiky. Sama o sobě informace o poklesu obyvatel není žádná alarmující skutečnost. Když k ní přidáme další dílčí informace, namátkou jmenujme třeba neprůhledný systém rozdělování dotací, úpadek neziskovek, malá atraktivnost kraje pro vysokoškoláky, jakož i v principu nijakou informovanost o vizích politického vedení do budoucnosti, mohla by se „Brána do Čech", jak se kraji říká v prospektech, snadno zabouchnout a Titanic by mohl zamířit, kam zvykově patří… Možná se nyní, v předvolebním období, začnou politici opět hemžit, opět slibovat, opět vyzdvihovat nedávné zásluhy. My, voliči, bychom 
– pro změnu – mohli objektivně posoudit, co dobrého uplývající volební období přineslo, či nepřineslo. A sledovat statistiku „odcházejících" i v dalším čtvrtletí…