Vánoční poselství Ing. Zemana ve funkci prezidenta republiky bylo, přesně podle očekávání, vstřícné k vítězům voleb a jízlivé, sarkastické, posměvačné vůči těm, o kterých se hlava státu domnívá, že ve volbách neuspěli. Osobně mě nejvíc zaskočilo bojovné gesto prezidentovo, dosud nevídaný choreografický prvek ať ve vánočních či novoročních projevech hlav našich států.

V okamžiku, kdy Ing. Zeman hřímal, že nikdy nevyhlásí předčasné volby, neboť by to byla urážka voličů, pozvedl bojovně semknutou pěst. Gesto, jaké známe spíše ze soch či při představování boxerů před významným bojem. Pravda, objevují se v různých komentářích zmínky o možnosti případných předčasných voleb, nicméně zdá se, ehm, předčasné a trochu nemístné mávat o vánočních svátcích pěstí k události, která nastat vůbec nemusí.

Prezident též zopakoval svoje heslo, které nejspíš má sloužit jako jakési erbovní heslo hlavy státu, a to totiž (cituji ze stránek hlavy státu): „Věřím, že zdravý rozum zvítězí nad závistivou hloupostí.” (Konec citátu). Tak pod to se klidně podepíši a věřím, že pak, po vítězství, zdravý rozum pokráčí s Pravdou a Láskou dál a dál…

Martin Schulz, Doubice