V té souvislosti mi přijde, že je 
u nás nějak dlouho v tomto ohledu klid. A přitom by bylo proti čemu důrazně protestovat. Například proto, že i když je produktivita práce u nás ne snad přímo na úrovni Německa, ale rozhodně vyšší, než by se mohlo zdát podle výše platů. Ty jsou, jak známo, v té části Evropy do níž bychom chtěli patřit, násobně vyšší. Nebo třeba minimální mzda. Kdo si, kromě politiků, dovede představit, že za nějakých necelých deset tisíc lze bydlet a jíst (a nedej bože i si něco koupit na sebe)? Je dobře známo, že tzv. "průměrná" mzda je iluze 
a že například ve Výběžku 
(i jinde) se ani ta přesnější statistika (medián) v principu neblíží skutečným výdělkům. Není tohle (myslím, zvýšení mezd) námět pro ministra financí, potažmo pro vládu? Jistě je, mnohem víc než „zvýšený výběr daní"…