Lidská společnost, od té chvíle, co se lidské bytosti začaly shromažďovat do větších celků, se vyznačuje jistými pravidelnostmi, jistými schématy chování a jednání, jistou strukturou. Dá se dokonce říct, že bez těchto struktur či pravidelností by se lidstvo ve svém vývoji prostě neobešlo.

Nejsou to jen sbírky pouček, předávaných z generace na generaci, které pomáhají utvářet široký celek, který pro přehlednost nazýváme „kulturou". Jsou to i psaná i nepsaná pravidla provozu společnosti, nebo jejích částí, mezi něž patří i „politika".

A to je to jádro: Ing. Zeman s přehledem a neustále porušuje řadu jeho předchůdci dodržovaných pravidelností, schémat, struktur, postupů. Je nepředvídatelný, nedodržuje ani vlastní sliby. Neřízená střela je slabý opis jeho pohybu ve společnosti.

Mnoha lidem, kteří se možná cítí svázáni nějakými konvencemi to vyhovuje. Mně ne. A Kajínka bych neomilostnil. To je věc soudu.

Martin Schulz, Doubice