Představitelé města nesouhlasí s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí předloženém Krajskou zdravotní. Ta by měla nemocnici převzít, ale podmínky, které se v návrhu objevily, nevyhovují městu.

Po všech možných jednáních to nyní vypadá, jako by spolu podmínky převzetí domlouvali němý s hluchým. Obě strany mají „tu svou“ pravdu.

Kraj tvrdí, že město zanedbalo řádnou péči o nemocnici. Město uvádí, že se o nemocnici staralo, jako mohlo, včetně placení obrovských dluhů, a to jen proto, že léta čeká na převzetí celého podniku Krajskou zdravotní.

Je klidně možné, že pravdu mají obě strany, ale to je desítkám tisíc potenciálních klientů nemocnice celkem k ničemu. Právem se obávají, že v budoucnosti budou muset vyhledávat zdravotní péči v jiných městech, co nerad to píši by mohlo mít i fatální následky. Stručně: Právo na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného pojištění je zakotveno v Listině základních práv a svobod. V Rumburku s tím je velké mrzení…

Martin Schulz, Doubice