Řekla to při příležitosti odhalování příčin současného stavu Šluknovska, jakož i v rámci nově rozjetého obviňování z toho, kdo co pro vznik nepokojů udělal, respektive neudělal. Tu skoro miliardu možná Kraj někam do Výběžku poslal, ale jestli ano, šlo to na všechny možné projekty od kanálů přes silnice až po dotace evropských projektů. Rozhodně to ale nebylo výhradně na zlepšení pozic měst a obcí v oblasti řešení situace sociálně vyloučených spoluobčanů, jak to mohlo v televizi vyznít. Ale když už by se takhle (zatím hlavně přes média) vedená debata o tom, kdo co pro vznik a rozvoj sociálně vyloučených oblastí udělal, měla skutečně rozběhnout, věru bych zatleskal a předplatil si na to představení místo v první řadě. Asi by se ukázalo, že podobně, jak je složitý, promotaný a dlouho neřešený problém vzniku „sociálně vyloučených komunit“, tak je srovnatelně složitý, promotaný a nikdy neřešený problém „mstivosti“ domácí politiky. Podle politického klíče rozdělované státní příspěvky (prakticky v jakékoli oblasti) totiž ( jak všichni víme, ale skoro nikdo neříká) neputují tam, kam by objektivně a v rámci dobrého spravování země měly směřovat, nýbrž jdou více tam, kde jsou „političtí“ spojenci. Z toho pak plyne (ve veliké zkratce), že také problematika vzniku „vyloučených komunit“ není výlučnou chybou místních samospráv, ale výplodem špatného systému, který nechrání (všechny) občany před rozmary a libovůli střídajících se politických reprezentací…