Podrobnosti a okolnosti vzniku dopisu byly zde medializovány, nechám je tedy stranou. Mám za to, že všichni na Šluknovsku vědí, o co jde. Šlo (kromě jiného) především o záruky, že nedojde v této svízelné bezpečnostní situaci ke snižování počtu policistů ve „Výběžku“. Premiér RNDr. Nečas neodpověděl přímo, leč přepustil „Šluknovskou výzvu“ resortním ministrům, konkrétně ministru vnitra Kubicemu a ministru práce a sociálních věcí Drábkovi. Oba pánové šluknovským starostům odpověděli. V dopisech projevili extrémní neznalost konkrétních podmínek a dějů, probíhajících po mocném přílivu „sociálně nepřizpůsobivých“ spoluobčanů do regionu. Ministr vnitra radí a vybízí ke zvýšené spolupráci orgánů samosprávy s Policií ČR. Ministr práce a sociálních věcí radí a vybízí ke zvýšené spolupráci s Agenturou pro začleňování sociálně nepřizpůsobivých. Na tomto místě se mi chce zařvat: „Ježišikriste! To se tu dávno a léta (a někdy i dost úspěšně) děje! Ale už dávno to nestačí!“ Zrovna takhle (arogantně a povýšenecky a bez znalosti konkrétní situace) šluknovským starostům nemusí nikdo radit. Je to jako by premiér a jeho ministři radili fotbalistům, že se kopaná hraje tak, že se čutá do míče! Nebo kdyby lékařům povzneseně vzkázali, že na bolesti hlavy jsou prášky… Takže, tento druh zájmu a starosti o problémy Šluknovska si centrální orgány mohou v klidu - jak se říká -„nabouchat do kecek“! Jen ten zdejší malér trvá dál a tímto druhem „starosti“ se ale zdaleka nepohneme k řešení…