Dozvěděl jsem se včera, že se „neumíme pochválit“ za něco, co děláme dobře. Tak to tedy ihned napravím… Není to tak dávno, co jsem tu tak trochu s nadsázkou popisoval svou obecní funkci Velkého či Hlavního odpadkáře. A vida! Dnes už jsou všechny chmury zahlazeny a vyhnány, neboť v úterý 15. června se obec Doubice opět (potřetí v řadě) stala hrdým vítězem soutěže ve sběru tříděného odpadu v Ústeckém kraji. Ano, do sbírky nám přibyla další „Skleněná popelnice“, která sice vypadá spíše jako luxusní urna, než jako popelnice, ale máme jí rádi a jsme na ní pyšní. Takže zde musím vynachválit v první řadě naše sousedy, kteří sbírají a třídí až se hory i lesy zelenají. Zároveň však musím část té chvály uvrhnout na příslušnou komisi, která obce a města hodnotí. Na rozdíl od státního „přerozdělování“ peněz, což se česky řekne „rozpočtové určení daní“, totiž tahle soutěž uznává, že v naší obci, která má kolem stovky stálých obyvatel, třídí odpad i těch „ostatních“ několik set nestálých, leč pravidelných „rekreačních“ spoluobčanů. A podle toho vypadají i naše „soutěžní“ výsledky. Nemám po ruce ty oficiální, tak se nemohu řádně pochlubit přesným číslem, ale nasbíráme tu v Doubici tak zhruba pětinásobek krajského průměru. To všechno jenom proto, že si velká většina obyvatel i uživatelů obce uvědomila, že je hezčí mít vesnici úhlednou a čistou, než zaflákanou a s polodivokou skládkou odpadu uprostřed vsi. Takže – děkuji „doubickým“ všeho druhu a původu za jejich celoroční péči – odměnou bude další kus skládanky k dětskému hřišti…