Skutečnost, že nevládnu uměním porozumět složitějším matematickým úkonům, jsem tu již párkrát zveřejnil. I přes mou matematickou nedostatečnost však za čísly, která jsou veřejnosti k dispozici ohledně projektu „datových schránek“, tuším malér zcela gigantických rozměrů.

Nastojte! Tři týdny před tím, než – podle zákona – budou muset mít systém „datových schránek“ všechny podnikatelské subjekty i všechny státní úřady, je zatím touto službou vybaveno jen deset procent těch, kterých se to týká!

Například, do této chvíle si schránku aktivovalo jen necelých 39 tisíc společností. A – bomba! Z celkového počtu 7.412 úřadů, které by službou datových schránek měly od 1. listopadu disponovat, si jich dosud aktivovalo jen 600! Nevím přesně, jak si „nezájem“ úřadů o tuto „službu pro 21. století“ vysvětlit jinak, než tím, že bývalé vedení Ministerstva vnitra prostě nedokázalo úřednictvo všech stupňů přesvědčit o smysluplnosti přechodu od papírového na elektronický systém. Papírování samozřejmě neodpadne, jen se X-krát znásobí. Nikdo z úředníků nemá zatím v hlavě (nebo jinde) zabudovaný počítačový terminál, který by „papírování“ nějak nahradil.

Přijde mi spíše, že „soudruzi z NDR“, tedy z „Vnitra“, něco „popletli“. Jako s tou slavně neslavnou „reformou policie“, po níž nastal úprk ze služby, tak i „datové schránky“, které v takové podobě, jakou „náš“ zákon předpokládá, nefungují nikde na světě (opakuji – nikde na světě), vzbuzují více nedůvěry, než „zákon“ připouští.

No, uvidíme… Asi půjde, za nedodržení zákona, asi tak milión úředníků k soudu. To bude legrace! Jednodušší mi přijde, platnost zákona (už se letos stalo ohledně datových stránek jednou) znovu odložit…