Minulou sobotu, 26. září, se podařilo uspořádat společnou akci „Spolku přátel Doubice“ a Obecního úřadu. Jednalo se o (v DD avizovanou) návštěvu německých hostů z obce Daubitz. Velký skok pro naší obec to byl právě v tom, že nastala skutečná a účinná spolupráce tzv. „náplavy“ a obecního úřadu v přípravě i provedení celé akce.

Ne, že by obě součásti obecního života nespolupracovaly například na akcích při zvelebování obce. Tady ale šlo o – sice v malém – ale přesto mezinárodní akci. Možná se to může zdát jako prkotina, ale pro mě to byl skutečný zážitek.

Německým hostům se dostalo všemožné celodenní péče, jak o ducha, tak o jejich těla. Stručně vyjmenováno, šlo o - přivítání v kostele Nanebevzetí Panny Marie (kam naší němečtí přátelé věnovali, na důkaz vzájemnosti, píšťalu z rekonstruovaných varhan z Daubitz), podrobný výklad o zvláštnostech a pamětihodnostech obce a okolí, prohlídky několika místních chalup (včetně výkladu o historii a činnosti „Spolku přátel Doubice“), návštěva (jak se to oficiálně nazývá) „multifunkčního“ parku u Staré hospody a všemožného průběžného hoštění.

Návštěvu uzavřela opulentní hostina, při níž byly v Doubické hospodě podávány úlovky rybářské sekce Spolku (mimochodem, jedl je i starosta, který i o Vánocích upřednostňuje řízky).

Všichni se měli dobře a k úplné spokojenosti – smím-li to tak vyjádřit – mi chyběla jen přítomnost médií. I když ne tak docela, právě jste se o tom – prostřednictvím DD – dozvěděli. A mě nezbývá než všem, kteří se na tom našem malém „velkém skoku“ v udržování a zlepšování vztahů s našimi německými přáteli, jež dosud probíhal jaksi spontánně, podíleli, velice poděkovat.