I když se nerad ohlížím zpět, tuším, že se v tomto sloupku vyjadřuji častěji, ehm, kriticky, než abych něco pochválil. Takže dnes minu to, že jsem o svátcích jezdil po okresních silnicích v jižních Čechách a nějak mi nedocházelo, proč v sousedním, tom „našem“ kraji, jsou tankodromy, zatímco Jihočeši mohou i po těch okreskách jezdit v Porsche Targa 911 a bříško auta si ne a neodřou… Prostě o tom nenapíši, za to však toto: Měli jsme, též o svátcích, takovou besedu. Vzhledem k tomu, že již delší dobu hlásila „vesnická zpravodajská agentura“, jaké má občanstvo výhrady proti tomu, kterak Správa Národního parku České Švýcarsko „plení“ krásné lesy v našem bezprostředním sousedství, byli pozváni představitelé Správy, aby se pokusili věc vysvětlit. A věru, že to učinili. Chvíli to sice vypadalo, že delegace Parku (na nejvyšší úrovni!) sice bude proti „místním“ v přesilovce, ale nakonec se dostavilo i těch několik „tvůrců veřejného mínění“, jak se odborně říká osobnostem, které mají vliv na dění i nálady v obci. Lidé ze Správy to nemají jednoduché – z jejich úhlu pohledu dělají „ty nejlepší možné věci“, které mají v popisu práce, aby Park v jejich správě prospíval. A hlavně, což je důvodem těch viditelných zásahů, aby v nejbližší době bídně nezahynul, nýbrž naopak se vrátil ke své „původní“ podobě. Obyvatelé a dlouhodobí uživatelé obce to však nemají o nic lehčí – z jejich úhlu pohledu se mohou ochránci Parku (a přírody vůbec) jevit jako zarputilci, před nimiž by se „lidé“ měli spíše mít na pozoru, neboť když jde o ochranu přírody, jdou „lidské“ zájmy a potřeby tak trochu stranou… Nicméně, i když se ty základní úhly pohledu nejspíš nezmění, přišlo mi, že se alespoň o trochu obrousily třecí plochy názorových platforem (to jsem napsal záměrně, aby bylo vidět, že i na vesnici umíme mluvit jako ústřední politici…). A že přišlo relativně málo účastníků? Jak řekl jeden z přítomných dlouholetých město-vesničanů: „Asi (ten Park a jeho činnosti) to lidem zase tolik nevadí…“ Také bych řekl.