Pro ty ostatní však toto: Miloš Zeman na své teprve druhé zahraniční cestě opět „nezklamal" a pronesl při oficiální návštěvě Rakouska nehoráznosti, které těžce poškozují nejenom pověst státu, jehož je (bohužel) „Hlavou", ale též dlouho a svízelně budované sousedské vztahy. Co se citlivé otázky poválečného zacházení se sudetskými Němci týče, pronesl „Hlava Státu" toto: „Když občan nějaké země kolaboruje se zemí, jež jeho stát okupuje, tak je vyhánění mírnější trest než například trest smrti." Kdyby měl „Hlava Státu" nakrásně nějakou všeobecnou pravdu (což On si bohužel nejspíš myslí) a nesnažil se jen provokovat jím nenáviděné Němce, pak by z této země musela zmizet většina obyvatelstva, která po ruské okupaci země v roce 1968 tak nějak s okupanty kolaborovala, pokud by ovšem – podle Hlavy Zemana – nedostala rovnou trest smrti… „Hlava Státu" ještě s přehledem zalhal, když tvrdil, že z odsunu Němců po válce bylo vyjmuto deset procent těch, kteří byli proti Hitlerovi. Z odsunu bylo vyjmuto, dle historických studií, 6080 osob (uznaných za antifašisty), což je 0,2 procenta z celkového počtu německy mluvících obyvatel Československa před válkou. Nepíši to tady, abych „dělal chytrýho". Píši to proto, abychom se později nedivili, proč se na nás „cizina" dívá skrz prsty, když nás tam „zastupuje" neřízená politická střela, která nejspíš v permanentním  polobezvědomí zaměňuje výsost funkce, která jí byla svěřena, za vlastní chytrost a velikost a plácá ověřitelné nesmysly…