Imaginární, i když z živých lidí sestavená jednotka, zvaná Kraj, si schválila, že nepřizná pochybení svých výkonných údů při čerpání evropských dotací. Kdyby přiznala, stálo by to pokutičku za 1,8 miliardičky (nebo jak to asi politici nazývají, když si to berou) a možnost čerpat příště dotace lépe. Teď nebude nic a politici budou jistě nadávat na „Evropu", jak to blbě vede. Kraj se rozhodl, že chyboval stát, tak ať to zaplatí stát. Stát, reprezentovaný chemikem v čele ministerstva financí, pravil, že by ho nejprve musel někdo zastřelit, než by platil za chyby, které nadělaly v ROPu Severozápad kraje. Nikdo tedy nic nezaplatí, protože se nikdo necítí být zodpovědný, natož vinen. Ovšem, ouha. Zaplatí za to samozřejmě všichni občané kraje, krajů, obcí, měst, atd. Slabým hlasem si dovolím připomenout, že pokutu udělila Kraji (resp. příslušnému ROPu) tzv. „Evropa" za to, že hrubě zneužil dobře míněnou dotační pomoc na rozvoj regionu. „Zneužil", znamená – všemožně podváděl při čerpání dotací tak, že se to nedalo přehlédnout. Evropské peníze nebyly totiž prvotně zamýšleny jako hodně slušné „kapesné" pro několik lidí a firem „u lizu", nýbrž jako podaná ruka při rozvoji regionu pro statisíce (miliony) lidí. Okolnost, že jako ti „blbí a zlí" z toho teď vycházejí ti pokutující představitelé „Evropy", je ukázkou špičkového cynizmu „naší" politické reprezentace.