Je to proto, že je ve své podstatě idiotský, neboť tak trochu dost bolševický. Polovinu rozpočtového příspěvku, který „stát" poskytuje městům a obcím sežerou Praha, Brno, Ostrava a Plzeň. Druhá polovina je dělena podle složitého klíče mezi ostatních zhruba 6.300 měst a obcí. Zástupci měst a obcí křičí již delší dobu, že systém je nespravedlivý, protože čtyři velká města dostávají x-násobky peněz na jednoho obyvatele oproti ostatním. Před pár lety se tento systém drobně upravil. Pro naši mrňavou obec z toho vyplynula jistá výhoda, neboť tato podoba RUD zvýhodňovala malé obce s velkou katastrální rozlohou. Nejnověji vláda schválila další úpravu toho RUD, která nám (obci Doubice a dalším podobným) tuto výhodu bere a z toho plyne i snížení onoho státního příspěvku- ročně tak o 550.000, čili v našem případě čtvrtinu rozpočtu. Pro někoho je to prkotina, pro nás je to katastrofa. Opět se vracíme tam, kde jsme před několika lety být nechtěli. Celý ten RUD-systém je totalitně hovadný, slouží jen tomu, aby „stát" kontroloval skoro všechny peníze, které lidé pro něj vydělají. Pak ty peníze carsky „přiděluje" dál. Pravidelně ho neumím vysvětlit návštěvám ze „Západu". Nemohou totiž pochopit, proč většina daní vygenerovaných v obci (obcích, městech) nezůstává tam, kde se vyrobily, nýbrž jde „někam", kde se to nespravedlivě přerozdělí. A už vůbec nechápou, jak se dá něco dlouhodobě plánovat, když se systém každých pár let mění… No nic, třeba to příští vláda zase změní k našemu prospěchu.