Stavební práce, které v současné době na zámku probíhají přináší celou řadu nových poznatků o původní podobě děčínského zámku. Nejzajímavějším současným archeologickým nálezem na děčínském zámku je odkrytí zbytků čtverhranné věže, která kdysi stávala uprostřed zámeckého nádvoří. K odhalení nároží věže došlo letos na jaře během rekonstrukce tzv. anglických dvorků, osvětlujících suterénní prostory jižního křídla.

Odkryta je věž i bezprostřední okolí

„Následně jsme nechali archeologicky odkrýt celou věž i její bezprostřední okolí,“ vysvětlila ředitelka zámku Iveta krupičková. Výzkum ukázal, že pod úrovní nádvoří zůstala původní stavba zachována zhruba do výše tří metrů od původní podlahy.

Věž měla zhruba čtvercový půdorys se stěnami pět metrů dlouhými. Kruhový interiér vyplňovalo točité schodiště. Na západní straně se dochovala část pozdně gotického vstupního portálu, osazeného zřejmě druhotně. Okolí věže bylo vydlážděno čedičovou dlažbou zpevněnou pískovcovými deskami. Vzhledem k tomu, že po dokončení průzkumu budou základy věže opět zasypány, nabízí správa zámku všem zájemcům jedinečnou možnost prohlídky archeologických vykopávek na nádvoří.

Prohlídka pro veřejnost

Vzhledem ke komplikovaným podmínkám v okolí výkopu budou zájemci sestupovat k věži postupně v menších skupinkách. Prohlídky budou probíhat v sobotu 18. července mezi 10.–11. hodinou, sraz na prvním nádvoří děčínského zámku.

Původní děčínský hrad byl ve středověku rozdělen na dvě části, které navzájem odděloval příkop, ještě posílený hradební zdí. K ní byla patrně v první polovině 16. století přistavěna čtverhranná věž, které se tehdy zřejmě říkalo červená. Díky nedávno navráceným obrazům známe podobu věže v 17. a 18. století, kdy byla osazena hodinovým mechanismem a později také thunovským erbem z pozlaceného plechu. Během poslední přestavby zámku na konci 18. století nechal architekt J. V. Kosch věž strhnout a příkop zasypat.

František Šuman – Zámek Děčín