S jeho výsledky se nyní mohou přímo na zámku seznámit jeho návštěvníci. Až do konce března zde totiž je k vidění výstava výsledků archeologických průzkumů dvou hradů na česko-německém pomezí.

Vykopávky jsou jedinou šancí

V tisícileté historii děčínského zámku je řada časových období, o kterých nemají historici téměř žádné písemné doklady. Jedná se především 
o období od desátého století až po dobu renesance.

Když před čtyřmi lety začínala oprava jižního křídla, nemohli proto u toho chybět ani archeologové. Ti zůstali na děčínském zámku až do roku 2011.

„S definitivní platností se potvrdila hypotéza, že západní část tohoto křídla v sobě dodnes obsahuje raně gotickou palácovou stavbu odpovídající královské hradní architektuře druhé poloviny 13. století. Při výkopových pracích, ale také v násypech kleneb, byla navíc nalezena celá řada fragmentů původního vybavení tohoto paláce, především větší či menší části kachlových kamen a pískovcová žebra," vysvětluje ředitelka děčínského zámku Iveta Krupičková.
Během průzkumu se tak podařilo najít řadu předmětů 
z dávné historie děčínského zámku. Z několika dílů se  podařilo například sestavit krásné renesanční kachle 
s reliéfní výzdobou.

Do Děčína putuje výstava z Pirny

Všechny nalezené historické předměty se představily již loni na výstavě Zmizelý hrad 
v Pirně, odkud se nyní výstava přestěhovala do Děčína.

„Kromě výsledků zdejšího archeologického výzkumu se návštěvníkům představí také předměty nalezené na zámku Sonnenstein v Pirně, kde v letech 2009 – 2010 probíhal obdobný průzkum," říká Krupičková.

Oba hrady byly založeny jako panovnické ve 13. století. Pirna byla dokonce po jistou dobu součástí českého království. Jak děčínský, tak pirenský hrad prošly v 15. století rozsáhlou obnovou po zničujícím požáru a následně 
v 16. století došlo k jejich přestavbě na zámek ve stylu tzv. saské renesance. Oba objekty také po jistou dobu sloužily jako vojenské pevnosti. Ani o jednom z hradů by přitom bez archeologických a stavebně historických průzkumů nebylo možné získat bližší představu.