Byla to již tradiční akce, kdy se na stezce potkávají děti s pohádkovými bytostmi.