Start je na Letné mezi 10 a 11 hodinou, cíl je také na Letné, a to v zahradě DDM. Cena vstupenky na Pohádkový les je 60 korun za jedno dítě. V ceně vstupenky je také vstup na zahradu, kde budou připraveny atrakce. Pro děti tu bude připraven také zábavný program.

Trasa Pohádkového lesa je dlouhá 3,5 km a není vhodná pro kočárky s malými dětmi. V cíli dostanou děti odměnu a uzeninu k opékání. Dospělí účastníci si budou moci zakoupit uzeninu, občerstvení a posedět u ohně společně s dětmi.

Vstupenky je nutné zakoupit v předprodeji DDM Letná či Březiny.