Českoněmecká mše svatá proběhne v kostele sv. Mikuláše od 10 hodin. Tu hudebně doprovodí Vilémovský chrámový a Mikulášovický pěvecký sbor a Orchestr Šluknovska.

Po skončení mše svaté se velikonoční procesí vydá městem.