Takové spojení se může zdát na první pohled nesourodé a myšlenkově značně vzdálené. Avšak koncert Tria Fontane dokazuje, že ani více jak šest století nemůže postavit nepřekonatelnou hráz mezi hudbu, interprety a jejich posluchače.

V podání tří skvělých flétnistů (Julie Braná, Jakub Kydlíček, Marek Špelina) uslyšíme zvuk renesančních i barokních zobcových fléten, které víceméně autenticky rozeznějí díla skladatelů 14. až 17. století H. Isaaca, J. Cicciony a J. P. Sweelincka. Zajímavé bude nahlédnutí do unikátního kodexu, nazvaného Speciálník Královéhradecký. Tato sbírka vícehlasých kompozic českých i evropských autorů z přelomu 15. a 16. století byla objevena teprve počátkem minulého století a vznikla patrně pro potřeby pražského utrakvistického literátského bratrstva. Vedle toho zazní soudobé skladby (R. G. Baschmann, W. W. van Nieuwkerk, P. Rose), v nichž se odrážejí i prvky jazzu či minimalizmu.

Koncert souboru Tre fontana se koná v kapli sv. Jana Nepomuckého v Chrástu v úterý 21. července od 19 hodin.

Posluchačský dojem z oblouku vyklenutého od středověku až k současnosti může být nezvyklým, ale určitě obohacujícím zážitkem.

-fF-