Návštěvníci si poslechli Sólový recitál Milana Černého, především děti se radovaly z pohádek divadla 100 opic, vystoupil dětský pěvecký sbor Komoráček z Jiříkova, sbor Pastelky, Jazz band Erwina Schrödingera a další. V kapli Svatých schodů se premiérově představily zrestaurované sochy z 18. století. Nechyběly prohlídky běžně nepřístupných prostor.