„Bylo zvláštní promlouvat k Davidu Švehlíkovi jako k Josefovi a ptát se ho: Josefe, a co budete dělat, až za vámi zaklapnou dveře léčebny,“ řekl kromě jiného Josef Formánek na besedě s diváky, která následovala po promítání filmu.

V tom si zahrál roli primáře protialkoholní léčebny a ve filmu tak promlouval sám k sobě. Úsměvy smutných mužů totiž popisují Formánkovy zážitky z protialkoholní léčebny.