Soutěž Dívka roku je celorepubliková, vyhlašuje ji Občanské sdružení Dívka v Jičíně, které v roce 2015 pořádá již 26. ročník této soutěže.

Soutěž je určena dívkám ve věku 13 až 15 let, k vyhlášení a pořádání takovéhoto druhu soutěže vedla absence zájmových soutěží pro dívky této věkové kategorie v souvislosti s hledáním nových motivací k zapojení této věkové kategorie dívek do aktivní zájmové činnosti. Zároveň dívky získají účastí v takovéto soutěži obrovskou zkušenost.

Základního kola v Děčíně se zúčastnilo celkem 10 dívek – Natálie Steklá, Alexandra Junová, Michaela Krejcárková, Eliška Cempírková, Pavlína Vokrouhlíková, Kristýna Telingerová, Kateřina Veselá, Veronika Višínová, Adéla Kratochvílová a Kamila Kubátová.

Dívky soutěžily v několika kategoriích. První z nich byl rozhovor s moderátorem, který každá z dívek zvládla na výbornou.

Další soutěžní disciplínou byl aerobik. Choreografii aerobiku připravila a s dívkami nacvičila Ludmila Šperlová, která je trenérkou aerobiku III. a II. třídy z Akademie cvičitelů a instruktorů v Praze.

Další a velmi očekávanou soutěžní disciplínou byla disciplína volná. Tu mají dívky pouze ve své režii, připravují si ji samy a mají předvést cokoli, co je jim blízké a v čem vynikají.

A poslední disciplínou byla promenáda ve společenských šatech. Šaty na promenádu dívkám zapůjčil Salon Adriana paní Lenky Holanové. Dívky líčil tým skvělých vizážistek ze společnosti Dámský svět a o účesy dívek se staraly kadeřnice Klára Malá a Hana Benešová.

Porota soutěže, kterou tvořilo celkem 11 porotců, neměla vůbec lehký úkol. Dívky na pódiu jen zářily a snažily se podat co nejlepší výkon.

Předsedkyní poroty byla Lenka Holubcová, dále pak v porotě zasedla Stanislava Heritesová Weigelová, Luboš Stria, Petra Weigelová, Ludmila Šperlová, Tomáš Kraus, Jana Labutová, Drahomíra Párová, Tomáš Trojan, Iva Bajerová a Jakub Houška.

Výrok poroty byl jednoznačný a Dívkou roku 2015 se v Děčíně stala dívka se startovním číslem 6, slečna Kristýna Telingerová, druhé místo získala dívka s číslem 8, slečna Kateřina Veselá a třetí místo pak obsadila dívka s číslem 9, Veronika Višínová.

Dívkou internetu pro rok 2015 se stala dívka se startovním číslem 5, slečna Pavlína Vokrouhlíková a diváci v divadle ještě vybírali svou Dívku sympatie, kterou se stala dívka s číslem 3, slečna Michaela Krejcárková.

Organizační tým Domu dětí a mládeže v Děčíně děkuje touto cestou všem soutěžícím dívkám za jejich odvahu, optimismus, elán a nadšení, se kterým se do soutěže přihlásily a které je provázelo po celou dobu soutěže, včetně příprav, až po samotné finále.

Touto cestou bychom také chtěli poděkovat všem sponzorům a partnerům, kteří se 
s námi na této krásné akci podíleli.

Poděkování patří také organizačnímu týmu Domu dětí a mládeže v Děčíně, který byl složen z pracovníků všech čtyř středisek DDM a divákům, kteří po celou dobu akce vytvářeli skvělou atmosféru a podporovali soutěžící dívky.

Program byl doplněn o řadu doprovodných vstupů. Diváci měli možnost zhlédnout taneční a mažoretková vystoupení, ukázky sebeobrany a své umění předvedl také Dominik Sagan, dvakrát vítěz a dvakrát absolutní vítěz kondiční kulturistiky 2014 do 23 let.

Autor: Zoja Kohoutová