V děčínském divadle ve foyer můžete v těchto dnech vidět výstavu obrazů a kreseb Otakara Čemuse s názvem Malé ohlédnutí.

Malíř Otakar Čemus v letech 1952 – 1959 studoval, včetně čestného roku studia, na Akademii výtvarných umění ve speciální škole prof. Vlastimila Rady. Sám Vlastimil Rada studoval na pražské Akademii u profesorů Maxe Švabinského, Jana Štursy
a Jana Preislera. Po linii svých učitelů měl tedy Otakar Čemus ty nejlepší české umělce počátku 20. století. Je především kolorista, ale je i zručným kreslířem.

V letech 1958–1989 působil jako výtvarník v předních československých časopisech a novinách (mj. Květy, Svět práce, Kulturní tvorba).

Díla Otakara Čemuse jsou zastoupena ve státních galeriích a v soukromých sbírkách doma i v zahraničí. Celá umělecká tvorba Otakara Čemuse našla své pevné místo v českém výtvarném umění druhé poloviny 20. století 
a počátku 21. století jak pro své výtvarné kvality, tak proto, že je také radostí z barev 
a kouzlem, které v nás nechává trvalé odlesky.

Malíř je zástupcem té generace, která vyšla z klasického školení umělců patřících k předválečné a válečné umělecké avantgardě a je to na jeho výtvarné práci poznat, i když se jedná o zcela autentickou výtvarnou tvorbu.

Významnou část jeho tvorby tvoří ilustrace knih (spolupracoval například se Stanislavem Rudolfem), dětská leporela a pohádkové knihy nebo pohlednice s vánoční a velikonoční tematikou.