Betlém v orientálním stylu pořídili řeholníci z rumburského kapucínského kláštera.

Klášterní betlém je přístupný během otevírací doby Lorety Rumburk od 28. 11. 2015 do 2. 2. 2016, od úterý do soboty mezi 9. až 16. hodinou. Jeho návštěva je součástí prohlídkového okruhu v Loretě Rumburk. Vstupné je 50 a 25 Kč, děti do 6 let mají vstup zdarma. O vánočních svátcích je možné betlém zhlédnout 
v sobotu 26. 12. 2015 od 14.00 do 17.00 hodin, a dále v neděli a v pondělí 27. 12. a 28. 12. mezi 14.00 až 16.00 hodinou. Vstupné o Vánocích je dobrovolné. Betlém v kostele sv. Vavřince 
v Rumburku zpřístupňuje Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk.

Letos se mohou návštěvníci těšit na nové nasvícení betléma. Díky daru příznivců klášterních jesliček je osvětlená architektura města Betlém a scéna zvěstování pastýřům. O betlém v kostele sv. Vavřince pečují rumburští betlemáři Jaroslav Pšenička a Jaroslav Blažek. Nejprve betlém v průběhu listopadu postaví 
a během následujících měsíců klášterní jesličky třikrát promění. První scénu narození Páně a klanění pastýřů nahradí od 6. 1. 2016 scéna klanění Tří králů. Od 26. 1. 2016 se betlém promění potřetí. Vystaveny budou figurky, představující útěk Panny Marie, Josefa a malého Ježíše do Egypta.

Ti, kdo se chtějí za klášterním betlémem vypravit opakovaně a vidět všechny jeho proměny, by si měli uschovat vstupenku z první návštěvy rumburské Lorety. Poté, co se prokážou vstupenkou a získají razítko, si v lednu při druhé a třetí návštěvě prohlédnou betlém zdarma.

Klára Mágrová