Desátý bude letošní Mezinárodní hudební festival, který se uskuteční ve dnech 19. - 21. června v České Kamenici.
Svým programem zasáhne do Ústí nad Labem, Bad Schandau, ale také do Janova či Arnoltic.

Českou Kamenici čeká soutěž mládežnických big bandů v pátek 19. června v domě kultury, odpoledne se bude hrát také na náměstí, kde bude večerní vyhodnocení soutěže a zahraje zde Big band Českého rozhlasu s Václavem Kozlem, Filipem Gondolánem a Terezkou Černochovou.

Sobota 20. června bude soutěžním dnem pro seniorské big bandy z několika zemí v domě kultury.
V 11.00 hodin půjde průvod dechových orchestrů s mažoretkovými formacemi městem, aby na mírovém náměstí dokončil své účinkování monstr koncertem všech dechovek.

V průvodu můžete spatřit krom mažoretek a jejich pánských protějšků – Husarů, také italské praporečníky. Odpoledne pak bude patřit recitálům big bandů na náměstí. Zde zahraje krom jiných také Budapest Jazz Orchestra. Večer se uskuteční vyhodnocení soutěže, kde zahraje vítěz 10. ročníku. Tím festival pro Českou Kamenici končí a v neděli pokračuje na labském nábřeží v Bad Schandau a regionálními koncerty.
Pořadateli jsou Svaz hudebníků ČR, město Česká Kamenice a finančně se na festivalu podílejí jak Evropa, tak MKČR či Českoněmecký fond budoucnosti.

JAROSLAV TICHÝ