„Pojem zahrady, ať již okrasné či užitkové, je starý jako kultura společnosti vůbec. Jak se kultura během věků zvyšovala, stoupal i požadavek na lepší úpravy obydlí a jejich okolí, tj. zahrady," uvedl architekt. „Sledujeme proto vývoj zahrad a parků spolu s vývojem kultury. V různých obdobích stupněm civilizace, vlivem hospodářských poměrů a podmínek prostředí se formovaly společné znaky zahrad a parků, podle nichž se třídí do zahradních slohů. Na slohovou úpravu měl vliv nejen zvláštní způsob života příslušného národa, ale často i podnebí a krajinný ráz země," řekl Hušek.

Historické zahrady a parky severních Čech podle něj představují nezanedbatelné hodnoty zahradního umění, odrážející výsledky dlouhodobého vývoje zahradních úprav, utváření prostorů obytného a přírodního prostředí, začlenění stavebních objektů, výtvarných a uměleckých předmětů, použití technických prvků, vody a zejména pak příslušné vegetace, hlavně dřevin.

„V obrazovém doprovodu přednášky představí některé pozoruhodné historické zahrady a parky severočeského regionu. Architekt řekne, kdy a jak vznikaly, v jakém slohu, jak a proč měnily velikost, výraz, kdo byli jejich tvůrci a další zajímavosti související s jejich existencí, proměnami zahrad i jejich stavem až do současnosti," slíbila Iva Opravilová z ústecké knihovny.

Historické zahrady a parky jakožto památky zahradního umění u nás tvoří většinou nedílnou součást hradů, zámků, klášterů, šlechtických paláců, měšťanských domů, vil i sídelních útvarů. Pro svůj kulturně historický charakter a architektonický výraz je tento fond předmětem památkové péče. Pojďme se na ně podívat spolu," zve ústecký zahradní architekt Hušek.