Klub plastikových modelářů MK518 Děčín ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Děčín Teplická ul. pořádají 25. ročník soutěžní výstavy plastikových modelů Děčínský MiniMax 2008 v sobotu 9. února od 7:45 pro ty, kteří se chtějí zúčastnit. Samotné zahájení výstavy začíná v 10:15 hodin. Soutěžit se bude v různých kategoriích a na výtěze čekají zajímavé věcné ceny i ceny putovní.