Od začátku letošního roku má příspěvková organizace děčínský zámek nové vedení. Výběrové řízení vyhrála a ředitelkou se stala Iveta Krupičková. Deníku zodpověděla i několik krátkych otázek.

S jakým cílem jste do funkce ředitelky děčínského zámku nastoupila?

S cílem zámek ještě více otevřít děčínské veřejnosti, zvýšit jeho atraktivitu pro turisty a návštěvníky města i pro jeho obyvatele a starat se o něj tak, aby mohla ještě více vyniknout jeho krása a umělecko-historická hodnota.

K jakým změnám pod vaším vedením na děčínském zámku dojde?

Hlavní změna, ke které dochází, je, že zámek teď spravuje jedna organizace. Všechny činnosti budou tudíž koordinované - návštěvnický provoz, společenské akce i stavební práce na zámku. Nic se nebude vzájemně omezovat a to jistě přispěje k větší spokojenosti návštěvníků.

Dojde i k personálním změnám?

Zcela určitě dojde k navýšení počtu zaměstnanců a to především proto, že nově vzniklá organizace přebírá i průvodcovskou službu a provoz informačního centra. Tyto činnosti zajišťovala do konce loňského roku Iniciativa pro děčínský zámek.

Budete i nadále podporovat spolupráci s Iniciativou pro děčínský zámek?

Spolupráci s Iniciativou pro děčínský zámek budu samozřejmě podporovat, jsem ostatně členkou organizačního výboru tohoto občanského sdružení. Jsem přesvědčena, že každý památkový objekt potřebuje svůj „podpůrný spolek.“ Iniciativa sdružuje lidi, kteří mají děčínský zámek rádi, vědí toho mnoho o jeho historii a mohou přinést mnoho zajímavých podnětů. Kromě toho jsou ochotni zámku pomáhat jako dobrovolníci.

Mnohé obyvatele města také zajímá, kdo bude správcem zámku po panu Poupovi a kdo bude obývat jeho byt na zámku?

Kdo bude správcem po panu Poupovi, zatím nemohu říci, máme několik zájemců a rozhodnutí padne v nejbližší době.

Byla byste tak laskava a popsala alespoň v krátkosti váš rodinný i dosavadní profesní život?

Jsem vdaná, mám dvě dospělé dcery - mladší letos maturuje - a syna v kvartě na gymnáziu. Do konce loňského roku jsem pracovala jako učitelka němčiny a odborných předmětů na Střední zahradnické a zemědělské škole A. E. Komerse v Děčíně-Libverdě.

Co děčínský zámek v nejbližší budoucnosti čeká?

Otevření nově opravené konírny, to je nejbližší novinka, chystáme ji na období velikonočních svátků. A dál už se nechte překvapit.