Dvoudenní hudební soustředění pro své klienty uspořádala vprostorách rumburské evangelické fary Agentura Pondělí. „Účastníci soustředění tu měli možnost zkusit si hru na různé hudební nástroje, předvést své umění před publikem a dokonce začít spřádat plány na založení své hudební skupiny“ dodal kprůběhu René Habich, který společně sDanou Štěpánkovou, soustředění zorganizoval a vedl.

Hudebního soustředění se zúčastnilo celkem 10 klientů žijících v ústavech sociální péče či ve svých rodinách. VAgentuře Pondělí je prostor pro setkání smuzikou věnován dvakrát týdně, v úterý může přijít každý, kdo má zájem si vyzkoušet hudební nástroje, zazpívat sostatními, ve čtvrtek mají pak pravidelná setkání členové nyní právě vznikající kapely AGP band. Pokud byste chtěli slyšet vystoupení AGP band, máte možnost na plánovaných koncertech 3.12.07 vrumburské Čajovně Na kopečku, 15.12.07 na faře vJiřetíně po Jedlovou, další informace najdete na www.agenturapondeli.cz či telefonu 412334 046.

Hudební soustředění a pravidelná setkávání smuzikou jsou součástí projektu „Chceme žít a pracovat jako vy…“ . Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií vrámci Společného regionálního operačního programu. Cílem projektu je umožnit klientům setkávat se sostatními lidmi vmístní komunitě a co nejlépe je i při různém typu jejich postižení připravit na běžný život.

Agentura Pondělí Šluknov nabízí poradenství, pracovní asistenci a sociální rehabilitaci osobám se specifickými potřebami. Posláním agentury je poskytovat podporu pro kvalitní život lidí, kteří jsou společensky znevýhodněni.