Dětský pěvecký sbor "Šenováček" při Městě Velký Šenov a dětský pěvecký sbor "Tyršovské zvonky" při ZŠ Tyršova Rumburk Vás co nejsrdečněji zvou na adventní a vánoční koncerty dne 22.12.07 v 17 hod. do kostela sv. Vavřince v Rumburku a 25.12.07 do kostela sv. Bartoloměje Velký Šenov v 16 hod. Mimo to vystoupí 7.12.07 v Domově důchodců v Lipové a 21.12.07 v polském Lwowku Sl.
Sbor "Šenováček" přijímá v lednu a únoru 2008 opět nové členy.