Třetí koncert abonentního cyklu děčínského Kruhu přátel hudby slibuje sváteční příležitost k novému setkání se skvělým komorním tělesem, nabízejícím mimořádně zajímavý program. Jméno Českého tria je už více jak sto let pojmem vhudebním světě a za léta jeho existence se vněm vystřídali interpreti nejzvučnějších jmen (např. Josef i Jan Páleníček, A. Plocek, S. Večtomov, I. Štraus ad.) a v nynějším složení Milan Langer – klavír, Dana Vlachová – housle a Miroslav Petráš – violoncello se prvně představilo před necelými osmi lety právě vDěčíně.Kdobré tradici Českého tria neodmyslitelně patří promyšleně koncipovaná dramaturgie každého vystoupení.

Nejinak tomu bude při děčínském koncertu. Úvodní Trio Boemo je skvělou ukázkou moderního, ale veskrze tonálního díla sjiskřivou atmosférou. Provedení Českým triem můžeme považovat za autentické, neboť jeho autor Zdeněk Lukáš je před třemi lety věnoval právě tomuto tělesu. Zážitkem zhudby „posledního romantika“ ruské hudby Sergeje Rachmaninova se může stát provedení jeho Elegického tria g moll, vněmž bouří vypjatý dramatizmus rozbolavělé duše.

Uklidňující atmosféru pak přinese mladistvě rozzářené Sukovo Trio c moll, aby koncert vyvrcholil dalším Triem c moll, avšak vodvážném gestu mladého titána - Ludwiga van Beethovena.Nenechte si ujít mimořádný hudební zážitek a přijďte do Městského divadla Děčín ve středu 21. listopadu v19 hodin.