Den otevřených dveří v děčínské synagoze měl v sobotu na programu prohlídku s průvodcem, ochutnávku židovských jídel a poslech židovské hudby.
V neděli pak proběhl od 17.00 hodin slavnostní večer k jubilejnímu 100. výročí synagogy, která byla vysvěcena v roce 1907. Večer byl přichystán pro pozvané hosty, kteří se ujali proslovů.
Na programu byl křest nové publikace, prodej kompaktů s židovskou hudbou nebo upomínkové předměty. Zajímavým hostem byla určitě herečka a zpěvačka Hana Frejková, která představila písničky v jidiš ze svého nově vydaného CD Dire Gelt. Celý život aktivně hostuje v divadle a participuje na mnohých divadelních, filmových, televizních projektech a několik let spolupracovala s angloamerickými divadelními skupinami v Praze. V posledních dvouch letech zpívá v doprovodu kytaristy Michala Hromka. Novinkou synagogy je letos otevření nově upravených sklepních prostor s malou košer kavárnou a nová výstava Židovských zvyků a tradic ve spolupráci se ŽMP.