V Rumburku pokračuje cyklus přednášek o historii zdejší lorety. V úterý 12. června se v zasedací místnosti Městské knihovny Rumburk posluchačům představí Natalie Belisová. Přednáška s názvem „Elias Dollhopf, autor původní výzdoby křížové chodby rumburské lorety“ začne v 16.30 hodin.
Vyprávění o díle malíře, štafírníka a řezbáře Eliase Dollhopfa (1703-1773) ze Slavkova doplní promítání diapozitivů. Regionální badatelka a pracovnice Správy Národního parku České Švýcarsko Natalie Belisová osvětlí otazníky kolem autorství sochařské výzdoby Svatých schodů. Přednášku pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk, Oblastní muzeum Děčín, pobočka Muzeum Rumburk a Dům kultury Rumburk. Akce se pořádá při příležitosti 300. výročí vysvěcení loretánské kaple v Rumburku.
První z cyklu připravených přednášek zazněla 11. 5. 2007 během Loretánské noci. Rumburský rodák Zdeněk Kudláček, který působí v Novém Boru, promítal diapozitivy a vyprávěl o výrobě a restaurování vitráží. Další z přednášejících zájemcům přiblíží loretánské podzemí (září 2007) a seznámí je s průběhem restaurování nástěnných a stropních maleb v areálu (říjen 2007).
Oslavy třístého výročí vysvěcení a dostavby loretánské kaple byly v Rumburku zahájeny v dubnu 2007. Zahrnují výstavy, koncerty, přednášky i netradiční akce jako byla květnová Loretánská noc a bude výtvarný workshop Malování v Loretě (18. srpna 2007). Uspořádána bude řada církevních slavností za účasti nejvyšších hodnostářů litoměřické diecéze, salesiánské kongregace a kapucínského řádu. Půlroční oslavy, které vyvrcholí 15. září letošního roku Loretánskými slavnostmi, pořádá Římskokatolická farnost-děkanství Rumburk pod záštitou Města Rumburk, Biskupství litoměřického a Ministerstva kultury ČR.
Rumburská loreta je přesnou kopií italského originálu a nejsevernější loretou v ČR.