Podle doplňku posudku z loňského 11. září diagnostické závěry v posudku z 11. září zůstávají neměnné, díky masivní farmakoterapii jsou ale výrazně omezené jeho duševní funkce a je značně utlumen. Podle lékařů není schopen zcela vnímat řízení. Je ale možné změnit léčbu, postupný útlum je možný v horizontu několika týdnů, není ale možné léky zcela vysadit.

„Není možní za současného stavu v řízení pokračovat. Soud počká několik týdnů, tedy po dobu, kterou znalci deklarují, kdy by mohlo dojít ke zlepšení vnímání pana obžalovaného. Proto i otázka případného přijetí viny je otázkou, kterou nyní soud posuzovat nebude,“ řekl při odročení předseda soudního senátu Roman Felzmann. Podle jeho názoru není možné řízení odročit na konkrétní termín.

Hned první den prohlásil po přečtení obžaloby J.L. částečnou vinu. Přiznal se k požárům na Vlčí hoře a v jejím okolí, přes počáteční přiznání nyní ale založení požáru v Národním parku České Švýcarsko opakovaně odmítá. „Našim zájmem je, aby byl odhalen skutečný pachatel, nikoliv eventuální,“ řekl po jednání soudu zmocněnec poškozených a bývalý starosta Hřenska Zdeněk Pánek.

Soud projednal pobyt J. L. ve vazbě. Zůstává

Podle Felzmanna by se totiž dalo předpokládat, že by se další hlavní líčení později, než vyprší termíny spojené s vazbou. V té je z obav z pokračování v trestné činnosti a vyhýbání se trestnému stíhání. „Rozumím tomu, že mám zůstat ve vazebním vězení. Od minula se změnilo, že mám pocit, že mi v hlavě jede vlak. Moje největší přání je, kdybych mohl být v Bohnicích, kde mají krásný park, o který bych se mohl starat,“ byl před soudem s dalším pobytem ve vazbě smířen J. L.

Podle státního zástupce Tomáše Skály je zcela evidentní, že by se obžalovaný mohl i přes silnou medikaci na svobodě znovu mohl dopouštět trestných činů a navrhl jeho ponechání ve vazbě. „Obžalovaný J.L. se ponechává ve vazbě. Od posledního vazebního zasedání vyplynuly žádné nové skutečnosti ve věci rozhodování o vazbě,“ zklamal naděje obžalovaného muže soudce Roman Felzmann s tím, že i nadále je možno považovat řízení proti J. L. za důvodné. Vazbu zdůvodnil výší hrozícího trestu, rozsah skutků kladených mu za vinu, ale také potřebou další léčby a medikace obžalovaného muže. Ten podle posudku trpí disociální poruchou osobnosti, která nese znaky psychopatického chování, podezíravosti a sklony k závislostem. „Při současném stavu pana obžalovaného nepřipadá v úvahu k zajištění pana obžalovaného jiný institut,“ doplnil předseda soudního senátu.

J. L. u soudu v Ústí nad Labem. Pátek 17. května
Líčení kvůli požáru v národním parku trvalo tři minuty, soud chce další zprávu

Obžalovaný se přímo na místě vzdal práva podat stížnost proti prodloužení vazby. Soudce Felzmann se opakovaně ujišťoval, zda J.L. rozumí tomu, co znamená prodloužení vazby a co znamená vzdání se práva stížnosti. Začala tak běž tříměsíční zákonná lhůta do dalšího vazebního zasedání.

„V přesně nezjištěné době přibližně od 23.00 dne 23. července 2022 do 02.09 dne 24. července 2022 ve Hřensku, okrese Děčín, v lesním porostu v místě zvaném Malinový důl, v úmyslu rozdělat zde nekontrolovaný otevřený oheň, který nevyhnutelně způsobí škodu na cizím majetku, pomocí přineseného lihu, který si za tím účelem postupně opatřil, zapalovače, a zde se nacházejícího klestí, které z okolí sesbíral na místo, které považoval za nejvhodnější pro úspěšné rozhoření, rozdělal oheň, jenž se v důsledku předchozího dlouhotrvajícího sucha, klimatických podmínek a vzhledem ke složení a vlastnostem hořícího materiálu postupně rozšířil na nejméně 1 100 hektarů plochy Národního parku České Švýcarsko,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Tomáš Skála.